International Calling
for Cisco Meraki

Worldwide destinations billed at a flat rate per minute.

Go global with international calling from Atmosphere® Voice Services for Cisco Meraki.

International Termination Price List

Africa
Country Country Code Land Line Mobile Special Services
Algeria 213 $0.10 N/A N/A
Angola 244 $0.20 $0.35 N/A
Botswana 267 $0.20 $0.35 N/A
Burkina Faso 226 $0.35 N/A N/A
Egypt 20 $0.20 $0.20 N/A
Ethiopia 251 N/A $0.35 N/A
Mauritius 230 $0.35 $0.35 N/A
Morocco 212 $0.35 N/A N/A
Mozambique 258 $0.20 $0.35 N/A
Namibia 264 $0.20 $0.20 N/A
Nigeria 234 $0.20$0.20 N/A
South Africa 27 $0.05 $0.20 $0.20
Sudan 249 $0.35 $0.35 N/A
Zambia 260 $0.20 $0.35 N/A
Zimbabwe 263 $0.20 N/A $0.20

Americas
Country Country Code Land Line Mobile Special Services
Argentina54 $0.05$0.20 N/A
Aruba 297 $0.20 N/A N/A
Bahamas 1 $0.10 $0.35 N/A
Barbados 1 $0.35 N/A N/A
Bermuda 1 $0.10 N/A N/A
Bolivia 591 $0.35 $0.35 N/A
Brazil 55 $0.03 $0.10 N/A
Cayman Islands 1 $0.35 $0.35 N/A
Chile 56 $0.05 $0.05 N/A
Colombia 57 $0.10 $0.20 N/A
Costa Rica 506 $0.10 $0.20 N/A
Dominican Republic 1 $0.05 $0.20 N/A
Ecuador 593 $0.35 N/A N/A
El Salvador 503 $0.35 $0.35 N/A
French Guiana 594 $0.05 $0.35 N/A
Guadeloupe 590 $0.05 $0.10 N/A
Guatemala 502 $0.35 $0.35 N/A
Honduras 504 $0.35 $0.35 N/A
Jamaica1 $0.35 N/A N/A
Martinique 596 $0.05 $0.10 N/A
Mexico 52$0.03 $0.10 N/A
Nicaragua 505 $0.35 N/A N/A
Panama 507 $0.05 $0.35 N/A
Paraguay 595 $0.10 $0.20 N/A
Peru 51 $0.03 $0.20 N/A
Puerto Rico 1 $0.03 $0.03 $0.03
St. Maarten 1 $0.20 $0.35 N/A
Suriname 597 $0.35 $0.35 N/A
Trinidad & Tobago 1 $0.10 $0.35 N/A
Uruguay 598 $0.20 $0.35 N/A
US Virgin Islands 1 $0.05 N/A N/A
Venezuela 58 $0.10 $0.20 N/A

Asia
Country Country Code Land Line Mobile Special Services
Bahrain 973 $0.10 $0.20 N/A
Bangladesh 880 $0.10 $0.10 N/A
Brunei 673 $0.05 $0.10 N/A
Cambodia 855 $0.20 $0.20 N/A
China 86 $0.03 $0.03 N/A
Hong Kong 852 $0.05 $0.05 N/A
India 91 $0.05 $0.05 N/A
Indonesia 62 $0.20 $0.10 N/A
Iraq 964 $0.35 $0.10 N/A
Israel972 $0.02 $0.05 N/A
Israel - Palestine Region972 $0.35 $0.35 N/A
Japan 81 $0.05 $0.20 N/A
Jordan 962 $0.20 $0.20 N/A
Kazakhstan 77 $0.20 $0.35 N/A
Korea (South) 82 $0.03 $0.05 N/A
Kuwait 965 $0.20 $0.20 N/A
Kyrgyzstan 996 $0.35 $0.35 N/A
Laos 856 $0.20 N/A N/A
Lebanon 961 $0.20 $0.35 N/A
Macau 853 $0.20 $0.20 N/A
Malaysia 60 $0.03 $0.05 N/A
Mongolia 976 $0.05 $0.05 N/A
Myanmar 95 $0.35 $0.35 N/A
Pakistan 92 $0.10 $0.10 N/A
Palestine 970 $0.35 $0.35 N/A
Qatar 974 $0.35 $0.35 N/A
Saudi Arabia 966 $0.20 $0.35 N/A
Singapore 65 $0.03 $0.03 N/A
Taiwan 886 $0.05 $0.35 N/A
Thailand 66 $0.03 $0.02 N/A
Turkey 90 $0.10 $0.35 N/A
Turkmenistan 993 $0.20 $0.35 N/A
United Arab Emirates 971 $0.35 $0.35 N/A
Vietnam 84 $0.20 $0.20 N/A

Europe
Country Country Code Land Line Mobile Special Services
Andorra 376 $0.05 $0.35 N/A
Armenia 374 $0.35 $0.35 N/A
Austria 43$0.03 $0.10 $0.03
Belgium 32 $0.20 $0.35 $0.10
Bulgaria 359 $0.03 $0.10 $0.10
Croatia 385 $0.20 N/A< N/A
Cyprus 357 $0.35 $0.20 N/A
Czech Republic420 $0.05 $0.20 N/A
Denmark 45 $0.03 $0.05 N/A
Finland 358 $0.20 $0.10 $0.10
France 33 $0.03 $0.10N/A
Georgia 995 $0.35 N/A N/A
Germany 49 $0.03 $0.35 $0.05
Greece 30 $0.05 $0.20 N/A
Hungary 36 $0.03 $0.10 N/A
Iceland354 $0.03 $0.20 N/A
Ireland 353 $0.20 $0.20 N/A
Italy 39 $0.03 $0.20 N/A
Liechtenstein 423 $0.20 N/A N/A
Lithuania 370 $0.05 $0.80$0.80
Luxembourg 352 $0.03 $0.35N/A
Macedonia 389 $0.35 N/A N/A
Malta 356 $0.03 $0.10 N/A
Montenegro 382 $0.35 N/A N/A
Netherlands 31 $0.03$0.10 N/A
Netherlands Antilles 599 $0.35 $0.35 N/A
Norway 47 $0.03 $0.10 $0.20
Oman 968 $0.35 N/A N/A
Poland 48$0.03 $0.05 N/A
Portugal 351 $0.03 $0.20 N/A
Romania 40 $0.03 $0.10$0.03
Russia 7 $0.35$0.35N/A
San Marino378 $0.05 N/A N/A
Serbia 381 $0.35 N/A N/A
Slovakia 421 $0.03 $0.20 N/A
Slovenia 386 $0.05 $0.10 N/A
Spain 34 $0.03$0.10 $0.35
Sweden 46 $0.20 $0.10 N/A
Switzerland 41 $0.20 $0.20 N/A
Ukraine 380 $0.35 N/A N/A
United Kingdom 44 $0.03 $0.05 $0.35

Oceania
Country Country Code Land Line Mobile Special Services
American Samoa 1 $0.05 N/A N/A
Australia 61 $0.03 $0.10 $0.05
Fiji Island 679 $0.35 $0.35 N/A
Guam 1 $0.10 N/A N/A
Mariana Island 1 $0.20 N/A N/A
New Zealand 64 $0.03 $0.10 N/A